Wpusty uliczne

Wpusty uliczne

Swoje zastosowanie odnajdują przy odprowadzaniu ścieków do studzienek znajdujących się w nawierzchniach drogowych. Wpusty uliczne usuwają deszczówkę z powierzchni dróg, ulic, parkingów oraz innych obiektów tego typu. Mogą być wykorzystywane zarówno w przypadku ruchu kołowego, jak i pieszego. Sprawdzają się w przy kanalizacji ogólnospławnej oraz rozdzielczej.

Nasze wpusty uliczne wykonywane są przy pomocy wysokiej jakości materiałów, które sprawiają, że ich konstrukcja jest solidna, trwała oraz bezpieczna.

Podczas produkcji wpustów wykorzystujemy:

  • żeliwo sferoidalne,
  • żeliwo szare,
  • połączenie żeliwa i betonu.

Oferujemy wpusty ściekowe w klasie:

  • A15,
  • B125,
  • C250,
  • D400,
  • F900.

Podział na klasy powstał za względu na maksymalne obciążenie, jakie może znieść dany produkt. Jest to jeden z najważniejszych czynników, który ma ogromne znaczenie, jeśli chodzi o bezpieczeństwo instalacji. Produkty posiadające klasę A15 nadają się wyłącznie do montażu w miejscach, gdzie poruszają się jedynie piesi i rowerzyści. Klasa B125 sprawdza się również na parkingach samochodów osobowych. Produkty klasy C250 instaluje się przy krawężnikach, a D500 na powierzchni jezdni przeznaczonej dla wszystkich rodzajów pojazdów. Produkty z oznaczeniem F900 mogą być montowane w miejscach, w których występują bardzo duże naciski, dlatego znajdują się np. na pasach startowe na lotniskach.