Rury i kształtki PVC-U

Rury i kształtki PVC-U

Przeznaczenie:

 • Rury i kształtki ciśnieniowe PVC-U są przeznaczone przede wszystkim do budowy sieci wodociągowych do przesyłania wody pitnej, ścieków kanalizacyjnych i innych mediów.
 • Rury ciśnieniowe z wydłużonym kielichem przeznaczone do sieci wodociągowych na terenach szkód górniczych
 • Rury z wydłużonym kielichem są stosowane na terenach objętych szkodami górniczymi.

Charakterystyka:

 • Rury i kształtki są produkowane z mieszanek, w których skład wchodzą PVC suspensyjny, środki stabilizujące, barwniki, wypełniacze.
 • Do łączenia rur stosowane są uszczelki elastomerowe - fabrycznie zamontowane w kielichach.

Normy, atesty:

 • PN-EN 1452-2:2000
  Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Rury.
 • PN-EN 1452-3:2000
  Systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do przesyłania wody. Kształtki.
 • Opinia techniczna z dn. 30.09.2004 wydana przez Główny Instytut Górnictwa dotycząca możliwości stosowania systemów przewodowych z PVC-U do przesyłania wody na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
 • Atest higieniczny HK/W/0266/01/2003 wydany przez Państwowy Zakład Higieny
  Systemy przewodowe z PVC-U, przeznaczone do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia