Rury i kształtki PP, PE

Rury i kształtki PP, PE

Przeznaczenie:

Rury i kształtki K2-Dren przeznaczone są do odwodnienia terenu o podwyższonych wymaganiach, a w szczególności przy budowie:

    • autostrad, dróg
    • lotnisk, placów startowych
    • torowisk, wysypisk śmieci

Charakterystyka:

  • Rury i kształtki produkowane są z PE HD, łączone są za pomocą złączek fabrycznie zamontowanych na rury.

Normy, atesty:

  • Aprobata Techniczna AT/2003-04-1444 wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Rury K2 kanalizacyjne, odsączająco-rozsączające i osłonowe o ściankach strukturalnych (dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) wysokiej gęstości oraz kształtki.