Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

Rury osłonowe z PE HD K2 - Kabel

Rury K2-Kabel przeznaczone są do:

  • budowy kanalizacji kablowych (energetycznej, telefonicznej, sygnalizacyjnej i innych).

Rury K2-Kabel są wytrzymałe na ściskanie, odporne na uderzenia, przez co odpowiadają wszystkim wymaganiom dotyczącym techniki osłon kablowych.
W wersji standardowej oferowane są w kolorze niebieskim oraz w kolorze czerwonym bez uszczelek.
Na zamówienie oferujemy również rury z uszczelkami oraz w kolorze czarnym odpornym na promieniowanie UV.

Opis i przeznaczenie systemu:

Oferujemy systemy rur osłonowych z polietylenu do kabli elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych o nazwach handlowych: KS, KS-S, KK, KK-S, GRK, GRB, GRS przeznaczone do ochrony kabli układanych w ziemi.

KS - giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40 do 200 mm w odcinkach prostych,

KS-S - giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40 do 200 mm w odcinkach prostych, z uszczelką - szczelne,

KK - giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40 do 200 mm w kręgach,

KK-S - giętkie, karbowane, dwuwarstwowe o średnicy zewnętrznej (Dz) od 40 do 200 mm w kręgach, z uszczelką - szczelne,

GRK - sztywne gładkościenne o średnicy zewnętrznej (Dz) od 50 do 160 mm,

GRB - sztywne gładkościenne, grubościenne o średnicy zewnętrznej (Dz) od 50 do 250 mm,

GRS - giętkie gładkościenne o średnicy zewnętrznej (Dz) od 32 do 50 mm.

Rury rodzaju KS i KK są rurami o ściance profilowanej. Rura ma konstrukcję dwuścienną, w której zewnętrzna ścianka jest pofalowana, a wewnętrzna gładka. Obie ścianki łączone są ze sobą na etapie wytłaczania, tworząc litą konstrukcję. Dwuścienna konstrukcja rur zapewnia im dużą lekkość i elastyczność. Rury rodzaju GRK, GRB i GRS są rurami gładkościennymi o jednorodnej, litej konstrukcji ścianki. Do produkcji rur i złączek obydwu rodzajów wykorzystywany jest polietylen, dzięki czemu charakteryzują  się one m. in. wysoką udarnością i dużym zakresem temperatur roboczych. Montaż rur jest prosty i szybki, a zmiany kierunku, dzięki dużej elastyczności, mogą być realizowane również poprzez gięcie rur. Rury łączone są za pomocą dwuzłączek lub kielichów na wcisk, dzięki czemu montaż jest łatwy i szybki. Rury mogą być stosowane jako rury osłonowe do ochrony kabli niskiego i średniego napięcia. Również znajdują swoje zastosowanie przy ochronie kabli telekomunikacyjnych, przy budowie sieci telewizji kablowej, systemów sterowania (np. „zielonej fali" na głównych ciągach komunikacyjnych, sygnalizacji trakcyjnej), inspekcji ulic i placów itp. Dzięki dużej wytrzymałości mogą być stosowane przy budowie autostrad, linii kolejowych, na terenach przemysłowych i w innych miejscach, gdzie występujące obciążenia zewnętrzne osiągają znaczne wartości.

Normy, aprobaty:

PN-EN 61386-24:2010  System rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów - Część 24: Wymagania szczegółowe - Systemy rur instalcyjnych układanych w ziemi.