Geowłókniny

Geowłókniny

Geowłókniny BONAR TF i THRACE NONWOVEN & GEOSYNTHETICS S.A. wykonane są z włókien polipropylenowych lub poliestrowych połączonych mechanicznie w procesie igłowania oraz poddanych procesowi termicznego zgrzewania.

 • Geowłóknina najczęściej wykorzystywana jest w następujących branżach:
 • budownictwo drogowe i kolejowe (autostrady, drogi dojazdowe, parkingi, lotniska, drogi szynowe),
 • budownictwo wodne (wały przeciwpowodziowe, zbiorniki wodne, wzmacnianie brzegów morskich),
 • melioracja (odwadnianie i filtracja).

 Zastosowanie:

 • separacja słabego podłoża nasypów drogowych i kolejowych,
 • zwiększają stateczność nasypu oraz przyspieszają konsolidację słabego podłoża,
 • pełnią funkcję warstwy rozdzielającej między gruntami lub kruszywami o różnym uziarnieniu,
 • stosowane są do zabezpieczenia brzegów rzek, przy budowie wałów i zbiorników wodnych,
 • stanowią element pionowych i poziomych drenów geosyntetycznych,
 • służą do osłony systemów drenarskich przed ich zamuleniem gruntem drobnoziarnistym,
 • stanowią warstwę poślizgową pod nawierzchnią betonową,
 • zapewniają długotrwałą ochronę geomembran przed uszkodzeniem przy budowie składowisk odpadów, tuneli i zbiorników wodnych.

 Zalety:

 • elastyczność i możliwość przyjęcia kształtu podłoża,
 • duża wytrzymałość na rozciąganie, rozdzieranie i przebicie (określona wymaganiami),
 • szorstka powierzchnia, która ułatwia współpracę z materiałami budowlanymi oraz gruntem,
 • wyjątkowa odporność na działanie takich czynników jak: środowisko naturalne (grzyby, pleś), kwasy, zasady, paliwa płynne i rozpuszczalniki,
 • przepuszczalność wody pod obciążeniem zarówno w płaszczyźnie pionowej jak i poziomej,
 • brak szkodliwości dla środowiska naturalnego.