Rury i kształtki PE

Rury i kształtki PE

Przeznaczenie:

 • Rury ciśnieniowe i kształtki z PE przeznaczone są do sieci wodociągowych.

Odcinki można łączyć następującymi metodami:

 • Zgrzewanie doczołowe
 • Zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych
 • Łączenie za pomocą kształtek zaciskowych

Normy, atesty:

 • PN-EN 12201-2:2004
  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE)
 • PN-EN 13244-2:2004
  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią, Polietylen (PE)
 • Opinia Techniczna 42112957-132 wydana przez Główny Instytut Górnictwa w Katowicach Ocena możliwości stosowania na terenach górniczych rur ciśnieniowych z polietylenu PE 80 i PE 100
 • Atest Higieniczny HK/W/0896/01/2003 wydany przez Państowy Zakład Higieny.
 • PN-EN 12201-3:2004
  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody, Polietylen (PE). Kształtki
 • PN-EN 13244-3:2004
  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do ciśnieniowych rurociągów do wody użytkowej i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, układane pod ziemią i nad ziemią. Polietylen (PE). Kształtki
 • Atest Higieniczny HK/W/0896/01/2003 wydany przez Państowy Zakład Higieny