Studnie PE

Studnie PE

Studzienki kanalizacyjne włazowe i niewłazowe wykonane z polietylenu stanową doskonałą alternatywę dla tanich, ale ciężkich i stosunkowo nietrwałych studni wykonanych z materiałów tradycyjnych.

Przeznaczone są do stosowania w zewnętrznych systemach kanalizacji grawitacyjnej zarówno sanitarnej jak i deszczowej, jako studnie rewizyjne, wpustowe, osadnikowe. Mogą być stosowane wszędzie tam, gdzie mają zastosowanie studzienki wykonane z materiałów tradycyjnych, jako alternatywa dla nich. 

Studzienki kanalizacyjne włazowe:

 • o średnicy wewnętrznej DN800, DN1000, DN1200;
 • wysokości  1100, 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000 mm; 
 • z kinetą przelotową  o średnicy 160/200 i 250/315 [mm],
 • z kinetą zbiorczą o identycznych średnicach do- i odpływu
 • oraz ślepe stosowane w kanalizacji grawitacyjnej,

Studzienki kanalizacyjne niewłazowe:

 •  o średnicy wewnętrznej DN 600 z kinetą przelotową i zbiorczą o średnicy 160/200 [mm].

Średnice samej kinety wynoszą 200 i 315 mm, a zmianę średnicy uzyskuje się redukcją króćców na wielkości wynikające z projektu sieci kanalizacyjnej.

Komory studzienek posiadają specjalnie ukształtowane gniazda służące do montażu stopni złazowych wykonanych ze stali kwasoodpornej zabezpieczonych przed możliwością poślizgu (studzienki włazowe).

Zwieńczenie studzienek, w zależności od ich lokalizacji, stanowi pokrywa polietylenowa, bądź pierścień odciążający, płyty pokrywowa i właz żeliwny klasy A, B, C lub D dla terenów przejezdnych, zależnie od klasy obciążenia.

Elementy zwieńczenia nie są częściami studzienki kanalizacyjnej,  stanowią nierozłączny element i obejmują:

 • pierścień odciążający,
 • płytę pokrywową,
 • właz żeliwny DN 600 odpowiedniej klasy /A, B, C lub D/

Zalety

 • wytrzymałość mechaniczna,
 • elastyczność,
 • wysoka odporność na korozję,
 • odporność na agresywne ścieki,
 • odporność na pęknięcia,
 • niski ciężar własny,
 • niska ścieralność,
 • pełna szczelność,
 • niski koszt produktu, oszczędności wynikające z nieużywania ciężkiego sprzętu na budowie.