Rury betonowe i żelbetonowe

Rury betonowe i żelbetonowe

Zastosowanie rur betonowych i żelbetonowych

W budownictwie sanitarnym powszechnie stosuje się kanały podziemne służące do transportu ścieków i wody w sposób grawitacyjny. Taka forma transportu nie powoduje utraty miejsca na powierzchni terenu, zapobiega również rozprzestrzenianiu się skażeń i odorów.

Produkowane rury znajdują zastosowanie w:

  • grawitacyjnym odprowadzaniu ścieków,
  • grawitacyjnym odprowadzaniu wód deszczowych i drenażowych,
  • grawitacyjnym doprowadzaniu i odprowadzaniu wód przemysłowych,
  • grawitacyjnym doprowadzaniu wody surowej do stacji uzdatniania wody,
  • jako przepusty drogowe i kolejowe.

Rury produkowane są z betonu C 40/50 wytwarzanego na bazie kruszyw bazaltowych, co zapewnia wyrobom dużą wytrzymałość mechaniczną, trwałość oraz odporność na obciążenia.
Podstawowym dokumentem technicznym, w oparciu o który produkowane są rury, jest norma PN-EN-1916:2005.

Rury betonowe i żelbetowe produkowane w PGP „BAZALT” SA w Wilkowie wyposażone są w zintegrowaną uszczelkę gumową, co zapewnia szczelność uzyskiwanych połączeń.

Okres użytkowania rur betonowych wynosi około 100 lat.
Rury betonowe są odporne na obciążenia statyczne i dynamiczne.
Rury produkowane są z produktów naturalnych.
Badania wstępne typu rur betonowych i żelbetowych oferowanych przez PGP „BAZALT” SA w Wilkowie wykonane zostały przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów w Żmigrodzie.
Beton do produkcji rur wytwarzany jest w oparciu o receptury opracowane przez laboratorium Górażdże Cement S.A.
Dokumentacja produkcyjna opracowana została przez pracowników naukowych Politechniki Wrocławskiej.

Rury betonowe i żelbetowe z uszczelką zintegrowaną

ŚREDNICA WEWNĘTRZNA DN [MM]GRUBOŚĆ ŚCIANKI S [MM]DŁUGOŚĆ UŻYTKOWA L [MM]MASA [KG]KLASA BETONU
300703000690C40/50
400703000850C40/50
5007530001200C40/50
6008030001480C40/50
7009030001900C40/50
80010030002400C40/50
90011030002950C40/50
100012030003600C40/50
120014030005100C40/50