Rury i kształtki PVC-U

Rury i kształtki PVC-U

Przeznaczenie:

  • odwadnianie łąk i pól uprawnych
  • ochrona budynków przed wilgocią i naporem wody przenikającej z gruntu w bezpośrednim sąsiedztwie ław fundamentowych i murów
  • odwadnianie warstw konstrukcyjnych dróg

Normy, atesty:

  • PN-C-89221:1998
    Rury drenarskie karbowane z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)
  • Aprobata Techniczna AT/2004-04-0666 wydana przez IBDiM Warszawa
    Rury i kształtki drenarskie z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U)