Oczyszczalnie przydomowe

Oczyszczalnie przydomowe

Ekonomicznie uzasadniona i ekologiczna alternatywa dla tradycyjnego szamba
Przydomowa oczyszczalnia ścieków zapewnia unieszkodliwienie ścieków o charakterze socjalno-bytowym w ilości do 7,5 m3. Ścieki odprowadzane są do zbiornika gnilnego gdzie odbywają się procesy sedymentacji, flotacji i fermentacji. Podczyszczone ścieki przepływają przez filtr doczyszczający dalej do studzienki rozdzielczej. Zadaniem studzienki jest równomierne rozdzielenie oczyszczonych częściowo ścieków do rur rozsączających. Ścieki rozprowadzane są rurami perforowanymi i przesiąkają przez warstwę gruntu gdzie następują procesy biologicznego doczyszczenia.

Osadnik gnilny
Monolityczny zbiornik polietylenowy wyposażony w króćce i uszczelki ułatwiające montaż rur oraz właz rewizyjny z pokrywą i kosz filtrujący

Studzienka rozdzielająca
Zbiornik polietylenowy wyposażony w otwory do podłączenia drenażu oraz właz z pokrywą

Drenaż rozsączający
Układ perforowanych rur zapewniający równomierne rozprowadzenie ścieków. Rury zakończone są kominami wentylacyjnymi

Absolutną szczelność zapewniają monolityczna konstrukcja zbiornika, kwasoodporność polietylenu i mechaniczna odporność na wrastanie wszelkiego rodzaju korzeni

Żebrowa konstrukcja zapewnia stabilność i bezpieczne posadowienie pod powierzchnią gruntu

Nadbudowy włazu umożliwiają posadowienie na różnej głębokości

Zbiorniki przeznaczone są do magazynowania ścieków, wody i innych płynnych substancji chemicznych