Rury i kształtki PP K2-KAN

Rury i kształtki PP K2-KAN

Przeznaczenie:

Produkty K2-Kan przeznaczone są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej, a dzięki dużej odporności termicznej i chemicznej mogą być wykorzystywane do budowy bezciśnieniowych sieci przemysłowych. Mogą być również wykorzystywane przy instalacji przeznaczonej zarówno do zimnej, jak i ciepłej wody

Stosuje się je, między innymi, do odprowadzania nieczystości socjalno-bytowych, a także w charakterze przewodów wentylacyjnych przy instalacjach odprowadzających nieczystości i ścieki.

Charakterystyka:

  • kształtki i rury PP kanalizacyjne o podwójnej ściance K2-Kan produkcji Barbara Kaczmarek,
  • rury i kształtki produkowane są z wysokiej jakości, nowej generacji PP (polipropylenu),
  • warstwa zewnętrzna K2-Kan posiada kolor pomarańczowo-brązowy, a wewnętrzna jest barwy jasno-popielatej.

Dzięki temu, że produkt wykonany jest z materiałów, które nie korodują i cechują się wysoką odpornością termiczną, instalacje wykonane z ich udziałem, są higieniczne oraz wyróżniają się wysoką trwałością.

Normy, atesty:

  • Aprobata Techniczna AT/2003-04-1444 wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Rury K2 kanalizacyjne, odsączająco-rozsączające i osłonowe o ściankach strukturalnych (dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) wysokiej gęstości oraz kształtki
  • Aprobata Techniczna AT/2003-02-1349 wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa
  • Rury o ściance strukturalnej K2-Kan z PE-HD, PP i kształtki z PP do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej
  • Opinia techniczna z dnia 12.08.2003 wydana przez Główny Instytut Górnictwa dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych rur o ściance strukturalnej K2-Kan z PE-HD i PP, łączonych złączkami dwukielichowymi z PP do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej
  • Ocena dotycząca chropowatości
  • Ocena dotycząca ścieralności