Geomembrany

Geomembrany

Konieczność ochrony środowiska, a także ochrony budynków i budowli przed wpływem środowiska, w szczególności przed wpływem wód gruntowych stwarza sytuację, w której zastosowanie folii hydroizolacyjnych i olejo-bitumoodpornych staje się nieodzowne.

Asortyment

 • FolGam H - folia hydroizolacyjna przeznaczona do wykonywania uszczelnień składowisk odpadów, izolacji przeciwwodnych i przeciwwilgociowych budowli budownictwa ogólnego, budowli hydrotechnicznych i obiektów komunikacyjnych.
 • FolGam O - folia olejo- bitumoodporna przeznaczona do wykonywania uszczelnień obiektów magazynowania i dystrybucji paliw płynnych oraz izolacji zabezpieczających przed działaniem olejów i tłuszczów.
 • FolGam B / BZ - folia barwiona odporna na czynniki atmosferyczne (w tym na promienie UV), przeznaczona do uszczelniania oczek wodnych, stawów ogrodowych.
 • FolGam F - folia fundamentowa przeznaczona do izolacji poziomej ław fundamentowych, murłat, ścianek działowych. Produkowana w szerokościach dostosowanych do szerokości muru.

Produkowane folie mają szerokość 2,05 m, jednak w celu minimalizacji wykonywania spoin na placu budowy są fabrycznie zgrzewane w geomembrany o wymiarach zgodnych z życzeniem Klienta (typ GEO), maksymalnie do ciężaru 500 kg, z tym, że jeden wymiar jest wielokrotnością 2,0 m, drugi maksymalnie 30 m. 

Charakterystyka

 • doskonała elastyczność zapewniająca bardzo dobre przyleganie i odporność na nierównomierne odkształcenie podłoża, 
 • stabilne parametry wytrzymałościowe w czasie eksploatacji gwarantujące szczelność przez cały okres użytkowania,
 • obustronnie uszorstkowiona powierzchnia w celu zwiększenia współczynnika tarcia folii, co decyduje o stateczności zastosowanej warstwy ochronnej - uszorstkowienie nie wpływa na cenę wyrobu,
 • możliwość łączenia poszczególnych płatów różnymi technikami: przez zgrzewanie, klejenie klejem lub taśmami dwustronnie klejącymi,
 • dzięki możliwości wykorzystania technologii klejenia łatwość naprawy uszkodzeń, wykonywania obróbek detali,
 • dostępność w dowolnym wymiarze dostosowanym do potrzeb Klienta, co minimalizuje ilość połączeń wykonywanych na placu budowy,
 • gęstość większa od wody, co jest istotne w przypadku zastosowań w inżynierii wodnej - geomembrana nie ma tendencji do wypływania,
 • odporność na działanie substancji występujących na składowiskach odpadów komunalnych (badanie ITB),
 • nie wydziela substancji szkodliwych, bezpieczna dla środowiska naturalnego ludzi, roślin i zwierząt,
 • gwarancja 10 lat,
 • możliwość recyklingu zużytych materiałów,
 • produkt polski.

Zastosowanie

W zależności od wybranego typu geomembrany FolGam można zastosować w: 

 • budowlach hydrotechnicznych (wały przeciwpowodziowe, zapory, zbiorniki i kanały wodne);
 • obiektach komunikacyjnych (drogi, parkingi nasypy kolejowe, mosty, tunele, place składowe),
 • budownictwie ogólnym (izolacja fundamentów, ścian podziemnych części budynków, posadzek, stropów,
 • tarasów),
 • obiektach, gdzie wymagana jest ochrona środowiska naturalnego przed skażeniem (stacje paliw, oczyszczalnie
 • ścieków, kotłownie olejowe, rowy odwadniające przy korpusach dróg),
 • uszczelnianiu składowisk odpadów komunalnych,
 • do izolacji stawów ogrodowych, oczek wodnych.