Rury i kształtki PE-HD

Rury i kształtki PE-HD

Przeznaczenie:

 • Rury i kształtki segmentowe do rozprowadzania paliw gazowych. Surowcem do produkcji rur gazowych jest polietylen wysokiej gęstości (PE HD) klasy PE 80 i PE 100.

Odcinki można łączyć następującymi metodami:

 • zgrzewanie doczołowe
 • zgrzewanie przy pomocy złączy elektrooporowych

Normy, atesty:

 • PN-EN 1555-2:2004 systemy przewodów rurowych tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Rury
 • PN-EN 1555-3:2004 systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Poletylen (PE). Kształtki
 • Certyfikat Nr B/05/134/2000 uprawniający do oznaczania wyrobu znakiem bezpieczeństwa wydany przez Zakład Badań i Atestacji „ZETOM" Rury z polietylenu klasy PE 80 i PE 100 do rozprowadzania paliw gazowych
 • Certyfikat Zgodności Nr 77/05 rur PE do przesyłania gazu z wymaganiami zawartymi w normie PN-EN 1555 wydany przez Zakład Badań i Atestacji „ZETOM"
  Rury z polietylenu klasy PE 80 i PE 100 do rozprowadzania paliw gazowych
 • Certyfikat Nr CSJ/120/2004 wydany przez Urząd Dozoru Technicznego
  Produkcja i dystrybucja rur i kształtek z tworzyw sztucznych do budowy instalacji gazowych, wodno-kanalizacyjnych, ściekowych, rynnowych, kablowych i melioracyjnych