Kształtki elektrooporowe

Kształtki elektrooporowe

W kształtkach elektrooporowych typu mufowego (mufy, zaślepki, redukcje, kolana, trójniki) średnica wewnętrzna jest niewiele większa od średnicy nominalnej rury, co umożliwia wsunięcie jej do kształtki na określoną głębokość. Kształtki te posiadają dwie strefy grzania ze zwojami drutu oporowego, stanowiące jeden obwód elektryczny. Obie strefy grzania otoczone są strefami zimnymi, które ograniczają wypływ stopionego polietylenu poza obszar zgrzewu.
W kszałtkach elektrooporowych typu siodłowego (trójnik siodłowy z nawiertką, odgałęzienie siodłowe) występuje jedna strefa grzania okalająca otwór nawiercania.

W celu dokonania połączenia kształtki z rurą polietylenową przy założeniu, że wszystkie niezbędne prace przygotowawcze, takie jak: przycinanie końcówek rur pod kątem prostym, skrobanie, czyszczenie, osiowanie itd. zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy, należy dostarczyć kontrolowaną porcję energii potrzebną do stopienia polietylenu. Uzyskuje się to w wyniku przepływu prądu o określonym napięciu z urządzenia zgrzewającego, przez zwoje drutu oporowego o odpowiednio dobranej rezystancji, przez określony czas zalecony przez producenta. Każda kształtka elektrooporowa posiada etykietę z parametrami zgrzewu oraz kod kreskowy umożliwiający automatyczny odczyt czasu zgrzewu, co redukuje do minimum możliwość popełnienia błędu przez operatora.
Czas chłodzenia jest również krytycznym parametrem w zgrzewaniu elektrooporowym, gdyż wtedy następuje wiązanie powierzchni rury i kształtki.