Rury i kształtki PVC kan

Rury i kształtki PVC kan

Przeznaczenie:

 • Rury i kształtki kanalizacyjne z PVC-U przeznaczone są do budowy systemów kanalizacji sanitarnych, deszczowych, przemysłowych i innych.
 • Rury z wydłużonym kielichem są stosowane m.in na terenach objętych szkodami górniczymi, w budownictwie drogowym, itp.

Charakterystyka:

 • Rury i kształtki produkowane są z mieszanek, w których skład wchodzą: PVC suspensyjny, środki stabilizujące, barwniki, wypełniacze.
 • Do łączenia rur i kształtek stosowane są uszczelki elastomerowe fabrycznie zamontowane w kielichach.

Atesty, normy:

 • PN-EN 1401-1:1999
  Podziemne bezciśnieniowe systemy przewodowe z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.
 • Aprobata Techniczna AT/2004-04-530 wydana przez IBDiM
  Rury i kształtki z poli(chlorku winylu) (PVC-U) do kanalizacji bezciśnieniowej oraz odwodnień.
 • Aprobata Techniczna AT/98-01-0299-01 wydana przez COBRTI „INSTAL"
  Rury z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) PVC-U ze ścianką ze rdzeniem spienionym do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej.
 • Aprobata Techniczna AT/2001-02-1151 wydana przez COBRTI „INSTAL"
  Tuleje ochronne PS do przeprowadzania rur kanalizacyjnych przez ściany studni betonowych.
 • Opinia techniczna z dn. 30.09.2004 wydana przez Główny Instytut Górnictwa dotycząca możliwości stosowania rur kanalizacyjnych PVC-U na terenach objętych wpływami eksploatacji górniczej.
 • Opinia Techniczna z dn. 11.09.2002 wydana przez Główny Instytut Górnictwa dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych rur z PVC-U ze ścianką z rdzeniem spienionym.