Studnie PP

Studnie PP

Przeznaczenie:

  • do kanalizacji sanitarnej
  • do kanalizacji deszczowej

Oferujemy studnie o wymiarach:

  • DN315
  • DN400
  • DN425
  • DN600
  • DN1000

Normy, atesty:

  • Aprobata Techniczna AT/2000-02-0953-01 wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa Studzienki kanalizacyjne niewłazowe z polipropylenu (PP) i poli(chlorku winylu) (PVC-U)
  • Aprobata Techniczna AT/2005-04-0830 wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Studzienki kanalizacyjne i drenarskie z niezmiękczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) i polipropylenu