Przepusty, rury i łączniki ze stalowej blachy falistej

Przepusty, rury i łączniki ze stalowej blachy falistej

Przepusty stalowe typu HelCor ® określane są również jako rury spiralne.

Aprobata Techniczna IBDiM: NR AT/2012-02-2869 oraz AT/2007-03-0248/2

Produkt posiada znak CE

Rury stalowe HelCor ® stosowane są do budowy przepustów w nasypach drogowych i kolejowych. Służą do przeprowadzenia cieków wodnych bądź jako przejścia dla pieszych i przejścia dla zwierząt. Mogą być również stosowane jako rurociągi osłonowe dla urządzeń instalacyjnych, kabli i taśmociągów.

Przenoszą wszystkie klasy obciążeń drogowych i kolejowych,

Produkowane średnice - od 300 do 3600mm,

Dostępne w trzech rodzajach zabezpieczenia antykorozyjnego: 

  • warstwa cynku grubości 42 µm,
  • warstwa cynku grubości 70 µm,
  • warstwa cynku grubości 42 µm + powłoka polimerowa Trenchcoating 250 µm.

Dostępne w standardowych odcinkach 6, 7, 8m oraz na indywidualne życzenie klienta do 14m.

Wzmocnienie Istniejących Obiektów

Ze względu na małą wysokość karbu rury HelCor ® doskonale nadają się do wzmocnienia starych, wyeksploatowanych mostów, przepustów i tuneli, ponieważ w minimalnym stopniu zmniejszają światło istniejącego obiektu. Wolną przestrzeń pomiędzy starą konstrukcją a konstrukcją przepustu HelCor ® należy wypełnić zasypką gruntową lub chudym betonem podawanym pod ciśnieniem

Trenchcoating

Powłoka polimerowa "Trenchcoating" chroni zarówno przed korozją, jak i przed ścieraniem wewnątrz i na zewnątrz rury. Powłoka ta jest odporna na wszystkie substancje żrące takie jak: kwasy, sole, zasady, które występują w dzisiejszych kanałach ściekowych i przepustach.

Przepusty realizowane z użyciem rur HelCor ® nie wymagają budowy ścianek czołowych, można natomiast wzmocnić skarpy przez ich obrukowanie lub darniowanie.