Rury i kształtki PP K2-KAN

Rury i kształtki PP K2-KAN

Przeznaczenie:

  • Rury K2-Kan przeznaczone są do budowy kanalizacji sanitarnej, deszczowej i ogólnospławnej a dzięki dużej odporności termicznej i chemicznej mogą być wykorzystywane do budowy bezciśnieniowych sieci przemysłowych.

Charakterystyka:

  • Rury i kształtki kanalizacyjne o podwójnej ściance K2-Kan produkcji Barbara Kaczmarek
  • Rury i kształtki produkowane są z wysokiej jakości, nowej generacji PP (polipropylenu)
  • Warstwa zewnętrzna rur K2-Kan posiada kolor pomarańczowo-brązowy a warstwa wewnętrzna jest w kolorze jasno-popielatym

Normy, atesty:

  • Aprobata Techniczna AT/2003-04-1444 wydana przez Instytut Badawczy Dróg i Mostów Rury K2 kanalizacyjne, odsączająco-rozsączające i osłonowe o ściankach strukturalnych (dwuwarstwowych) z polipropylenu (PP) lub polietylenu (PE) wysokiej gęstości oraz kształtki
  • Aprobata Techniczna AT/2003-02-1349 wydana przez COBRTI INSTAL Warszawa
  • Rury o ściance strukturalnej K2-Kan z PE-HD, PP i kształtki z PP do kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej
  • Opinia techniczna z dnia 12.08.2003 wydana przez Główny Instytut Górnictwa dotycząca możliwości stosowania na terenach górniczych rur o ściance strukturalnej K2-Kan z PE-HD i PP, łączonych złączkami dwukielichowymi z PP do sieci kanalizacji zewnętrznej bezciśnieniowej
  • Ocena dotycząca chropowatości
  • Ocena dotycząca ścieralności